Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Specjalizacja neuropsychologia kliniczna

Informacje organizacyjne

Numer specjalizacji: 301
Kierownikiem specjalizacji jest dr Ewa Malinowska.

Cel specjalizacji

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego. Neuropsychologia zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Specjalizacja ta pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji i świadomych działań.
  Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje wiedzę i trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Dotyczy to również współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania oraz nowoczesnych technologii elektronicznych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji.

Kryteria naboru na specjalizację

Specjalizacja dostępna jest jedynie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, realizujących minimum programowe na kierunku Psychologia. Specjalizacja prowadzona jest w ramach studiów dziennych i wieczorowych. Maksymalną liczbą studentów przyjętych na specjalizację jest zazwyczaj około  25 osób .

Plan specjalizacji (2022-2024, 2023-2025)

Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przygotowanie do specjalizacji stanowią zajęcia fakultatywne na pierwszych latach studiów.

Zajęcia obligatoryjne (495 godzin = 51 punktów ECTS)

Nazwa kursuFormaECTSLiczba godzinTermin zaliczenia
Neuropsychologia kliniczna - charakterystyka dyscyplinyW330IV zima
Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowegoS330IV zima
Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieciW315IV zima
Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznejS330IV zima
Wprowadzenie do neuronauki poznawczejW330IV lato
Wstęp do psychofarmakologiiW330IV lato
Testowe metody oceny neuropsychologicznejĆ660IV lato
Współczesne metody badania pracy mózgu: technika potencjałów wywołanychS330IV lato
Od objawu do diagnozy - metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznymĆ660IV lato
Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej cz. 1S330IV lato
Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRIS330V zima
Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej cz. 2S330V zima
Rehabilitacja neuropsychologiczna. Cz. 1Ć330V zima
Rehabilitacja neuropsychologiczna. Cz. 2Ć330V lato
Podstawy neurologiiS330IV/V lato
*Praktyki (nieobowiązkowe)4100IV/V

Rehabilitacja neuropsychologiczna – Cz. 1 i 2
Ze względu na prowadzenie zajęć terapeutycznych z pacjentami na ostatnim roku specjalizacji, wymagane jest wcześniejsze zaliczenie kursów dotyczących diagnozy neuropsychologicznej (przede wszystkim kurs na IV roku). Wskazane jest też odbycie praktyk wakacyjnych.

Praktyki kliniczne – wakacyjne (nieobowiązkowe)
Celem praktyk jest między innymi: poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki, poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Praktyki odbywają się w wybranych jednostkach klinicznych (oddziały neurologiczne, neurorehabilitacyjne, neurochirurgiczne). Praktyki przebiegają pod nadzorem doświadczonego psychologa klinicznego – opiekuna praktyk. Studenci prowadzą diagnostykę i/lub zajęcia rehabilitacyjne z pacjentami kliniki. Podczas praktyk, studenci przestrzegają zasad obowiązujących w danej instytucji.


Zaktualizowano: 22.02.2024